Upadłość konsumencka

Niewypłacalność to stan, w którym dłużnik utracił zdolność do wykonywania zobowiązań pieniężnych. Wystąpienie tego stanu jest podstawą do przeprowadzenia skutecznego postępowania upadłościowego.

Utrata płynności finansowej może wynikać z różnych okoliczności. Pamiętać jednak należy, że z każdej sytuacji jest jakieś wyjście. Pomożemy Ci pozbyć się kłopotów finansowych i zacząć wszystko od nowa.

Stawiając na rzetelność jesteśmy w stanie pomóc Tobie w następujących kwestiach:

  • sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości,
  • wniosek o sporządzenie/zmianę/uchylenie planu spłaty,
  • negocjacje z wierzycielami,
  • umorzenie długu,
  • reprezentowanie upadłych oraz wierzycieli w postępowaniu upadłościowym,
  • i inne