Sprawy wykroczeniowe

Wykroczenie to czyn społecznie szkodliwy, za który poza karą grzywny obwinionemu może grozić także ograniczenie wolności, a nawet areszt. Zakłóciłeś porządek publiczny, prowadziłeś pojazd mechaniczny w stanie po spożyciu alkoholu, a może w inny sposób naruszyłeś przepisy ruchu drogowego?

Nasi prawnicy oferują profesjonalne wsparcie w sprawach o wykroczenia.