Sprawy karne

Sprawy karne to bardzo wrażliwa kategoria postępowań, która wymaga opracowania skutecznej strategii działania. W pierwszej kolejności należy ustalić stan faktyczny sprawy, przeprowadzić wnikliwą analizę zebranych informacji, a w finalnym etapie opracować skuteczny kierunek działania.

Oferujemy profesjonalne wsparcie w następujących sprawach:

 • reprezentacja pokrzywdzonych, podejrzanych, oskarżonych, skazanych w postępowaniu przygotowawczym, sądowym i wykonawczym,
 • zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa,
 • udział w czynnościach procesowych,
 • umorzenie postępowania,
 • przedterminowe warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary,
 • warunkowe zawieszenie wykonania kary,
 • odroczenie wykonania kary,
 • uchylenie/zamiana środka zapobiegawczego,
 • zwolnienie z dozoru elektronicznego,
 • środki zaskarżenia od orzeczeń wydawanych w postępowaniu karnym,
 • i inne.